Digitální ekonomika - proměna podnikání v důsledku digitalizace průmyslu - dopady na trh práce a systém vzdělávání

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Kulatý stůl "Digitální ekonomika - proměna podnikání v důsledku digitalizace průmyslu - dopady na trh práce a systém vzdělávání", která se bude konat 22. června 2017 v Rybničním zámečku Mendelovy univerzity v Brně (Lednicko-valtický areál).

 

Záštitu nad konferencí převzali

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR

Ing. Petr Očko, Ph.D., předseda Technologické agentury ČR

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

 

Program semináře

  • 12:30  – 13:00 - registrace účastníků
  • 13:00 – 13:05 – Zahájení
  • 13:05 – 15:00 – I. Část: Proměny podnikatelského prostředí v důsledku pokračující digitalizace průmyslu
  • 15:00 – 15:30 – Přestávka na kávu
  • 15:30 – 16:30 – II. Část: Dopady na trh práce a vzdělávání
  • 16:30 – 17:00 – Závěr
  • 17:00 – 20:30 – III. Část: networking, ochutnávka naturálních vína, raut

 

Keynote mluvčí

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor, Masarykova univerzita v Brně

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident, Hospodářská komora ČR

Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., prorektor, Vysoké učení technické v Brně

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor, Mendelova univerzita v Brně

Ing. Petr Očko, Ph.D.,  předseda, Technologická agentura ČR

Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, prorektorka, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 a další

 

Místo konání

Rybniční zámeček 437, 691 44 Lednice

 

 

Organizační výbor:

Ing. Milan Damboský, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Ing. Martin Frélich, Hospodářská komora ČR

Bc. Michal Ševčík, Mendelova univerzita v Brně

Ing Vit Šumpela, Hospodářská komora ČR

 

Účastnický poplatek

Není vyžadován.

 

Ubytování

Zajišťuje si každý účastník sám. 

Možnosti viz http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/ 

 

Doprava

Doprava osobním vozem pro účastníky z Lednice či Podivín je zajištěna bezplatně. 

 

Potvrzení účasti

Kapacita semináře 35 osob (pro účast je třeba potvrzení organizátorů).

Účast potvrťe vyplněním formuláře.

 

  

Antispam

 

Kontaktní osoby

Ing. Milan Damborský, Ph.D., +420 777 565 599, milan.damborsky@mendelu.cz 

Ing. Vít Šumpela, +420 725 040 876, sumpela@komora.cz